Ce este Dava77?

Cuvântul, culoarea, forma, adică cele trei argumente întru devenirea de sine

Limbajul, ca rod al unei succesiuni logice şi raţionale de cuvinte, este un mijloc de reflectare a realităţii, un mijloc de comunicare şi de autocunoaştere. Accentul structuralist pus pe limbajul artistic inteles ca o modalitate de a intelege opera de arta este una dintre caracteristicile principale ale secolului XX prezent atât în artele plastice, cât şi în artele cuvântului si muzica. Conceptele de imagine, culoare, calitate, ritm, cantitate, formă au constituit bazele unui limbaj universal născut din necesitatea de a restructura dar şi de a face inteligibile în primul rând noile demersuri ale avangardelor contemporane...

Bună, noi suntem Galeria de Artă Dava77

Autenticitate. Adevăr. Armonie.
PRINCIPIUL COMUNIUNII

Constă în relaţia prietenească şi obiectivă care ţine cont de faptul că artiştii pot avea de lucru şi se pot dezvolta dacă primesc comenzi şi dacă pot trăi din produsul muncii lor. Publicitatea aferentă făcută de oameni de specialitate implică şi costuri, dar şi o reţea de difuzare.


PRINCIPIUL COMPLEMENTARITĂŢII

Pentru formarea caracterului copilului este necesară colaborarea tuturor materiilor.


PRINCIPIUL PROFESIONALISMULUI ŞI AL COMUNICĂRII

Asociaţia urmăreşte să se bazeze pe cunoştinţe pertinente şi actualizate, pe cadre didactice şi artişti, muzicieni, medici, etc. care au intenţia şi experienţa de a aprofunda domeniul în care lucrează.


PRINCIPIUL COPARTICIPĂRII

Iniţial, beneficiarii Asociaţiei pot intra în cadrul acesteia ca membrii fondatori, implementând o linie de finanţare în scopul vădit de a face o afacere (servicii educaţionale, pregătire, completarea normei didactice, vânzare de lucrări, etc.) sau ca simpli membrii activi care plătesc cotizaţia şi se folosesc de oportunităţile acesteia. Ceilalţi pot fi membrii simpatizanţi, care au nevoie de serviciile Asociaţiei dintr-o anumită perspectivă (vor să se afirme, au copii talentaţi sau vor educaţie prin artă).

PRINCIPIUL COINTERESĂRII

Membrii fondatori şi membrii simpli au dreptul de a deveni anteprenori şi de a investi în Asociaţie. Asociaţia este non-profit, dar profiturile înregistrate pot fi reinvestite sau profesorii pot fi remuneraţi. Scopul principal al Asociaţiei nu este profitul, dar un sistem lucrativ nu se poate dezvolta fără investiţii şi fără o cointeresare a membrilor Asociaţiei.


PRINCIPIUL IERARHIEI

Activităţile Asociaţiei se vor a fi construite pornind de la un principiu unic (Principiile Asociaţiei AAA) care va coordona toate celelalte principii. În materie de artă şi educaţie, metodele tradiţionale antice se vor a fi prioritare deoarece induc starea de catharsis (purificare şi înălţare). Arta se vrea a avea un caracter educativ, formator.


PRINCIPIUL PRIORITĂŢII IDEII

Ideea particulară a unui membru, dacă este bine prezentată şi ceilalţi membrii sunt în favoarea sa, va putea fi pusă în practică şi se va bucura de suportul material al Asociaţiei. Dacă nu există idei, votul va fi prioritar (prima dată Consiliul Director, apoi Adunarea Generală). .